Nyt fra vinterens ynglesæson 2017 / 18

Vinterynglesæsonen 2017/18 går på hæld, og for 3. år i træk er det lykkedes at få afkom af den Orangehovedet dværgpapegøje (Agapornis p. pullarius), som bl.a. på grund af sin meget specielle ynglebiologi af mange fugleholdere regnes for den måske sværeste papegøjeart at opdrætte under beskyttede forhold. Samtidig er der en høj dødelighed blandt ungfuglene, men for hver vellykkede ynglehistorie øges erfaringerne med håndteringen af denne i mange sammenhænge skrøbelige, men fantastisk smukke repræsentant for den afrikanske dværgpapegøjeslægt (Agapornis). Opdrættene i denne sæson er ligeledes sket inden for rammerne af Danish Parrot Conservation Initiative (DPCI), som har til formål målrettet og systematisk at arbejde med bevarelsen af udvalgte papegøjearter, der enten er sjældne i naturen, eller er sjældne blandt fugleholdere, da de kun forefindes i et fåtal blandt fugleholdere og dermed er sårbare. Årets afkom indgår i lighed med de tidligere sæsoners afkom i den stamme af fugle, som DPCI har under opbygning for at etablere den Orangehovedet dværgpapegøje som en regelmæssig ynglefugl i det danske fuglehold.

 

Jørgen Petersen 

Konciperet/Opdateret: 31.03.2018/31.03.2018
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DET ER IKKE TILLADT AT KOPIERE FOTOS ELLER TEKST FRA DENNE HJEMMESIDE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ACCEPT!