Nyhedsbrev af 23.11.2014

I forbindelse med www.birdkeeper.dk’s forestående 5 års jubilæum den 23. december 2014 er det en glæde nu at kunne præsentere hjemmesiden, som er frisket op med et helt nyt design. Der er således gennemført en teknisk opgradering til en ny generation af hjemmesideplatform. Princippet i hjemmesidens opbygning er dog fortsat den samme med faner og underfaner afhængig af, hvad man søger.

Noget af det, som det nye design også giver mulighed for er, at vise fotos med væsentlig højere opløsning end tidligere. Da det har vejet tungest for mig at få gennemført en teknisk opgradering af hjemmesiden op til jubilæet, betyder det, at en række af de eksisterende - overvejende - internetfotos, der er benyttet til flere af artiklerne, er blevet meget grovkornede, eller decideret umulige at se motivet på. Det vil der hen ad vejen blive rådet bod på ved, at fotoene enten erstattes af andre fotos med højere opløsning eller helt fjernes, typisk i tilfælde, hvor der ikke umiddelbart foreligger billedmateriale omkring eksempelvis en sjælden bestemt fugleart. Ligeledes vil eventuelle andre uhensigtsmæssigheder, som opgraderingen har afstedkommet, successivt blive ryddet ad vejen.

Men der er ikke kun tale om et nyt design på hjemmesiden, der publiceres også nyt indhold i form af bl.a.:

  • Et jubilæumsskrift, hvor der gøres status over www.birdkeeper.dk’s første 5 år
  • En artikel om, hvorledes man afgør, om ens papegøje er sund og rask
  • En artikel indeholdende en tjekliste for indkøb af papegøjer, der har til formål at sikre, at man ”ikke køber katten i sækken”
  • Desuden publiceres en ny billedartikel omkring Psittacara-slægten (Kilehaleparakitter) med fokus på de rød-/grønne arter og underarter.
  • En introduktion på henholdsvis engelsk og tysk til de mange internationale besøgende.

Jeg håber på, at www.birdkeeper.dk’s læsere – indtil videre – kan se bort fra ”skønhedsfejlene” ved denne opgradering og i stedet nyde hjemmesidens nye, moderne design samt de nye artikler.

Fortsat god læselyst!

 

Jørgen Petersen

 


Konciperet/Opdateret: 23.12.2009/23.11.2014 

DET ER IKKE TILLADT AT KOPIERE FOTOS ELLER TEKST FRA DENNE HJEMMESIDE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ACCEPT!