Nyhedsarkiv

Her vil du kunne finde de Nyhedsbreve, herunder små Notitser, som over tid er blevet publiceret på hjemmesiden.

Når et Nyhedsbrev eller en Notits publiceres, sker det på forsiden af www.birdkeeper.dk.

Når Nyhedsbrevet har været på forsiden af hjemmesiden i 1 måned, flyttes det til Nyhedsarkivet, hvor læseren altså vil kunne genfinde tidligere publicerede Nyhedsbreve.

Notitser ligger på forsiden af hjemmesiden i 3 måneder, hvorefter den flyttes til Nyhedsarkivet.

Vedrører Nyhedsbrevet, eller Notitsen, en papegøjeart, som i forvejen er beskrevet i en artikel, kan sådanne Nyhedsbreve også være at finde i forbindelse med beskrivelsen af denne art.

Klik videre på en underfane til det år, hvor du ønsker at læse Nyheds-breve fra.

 

1,0 Sorthovedet Parakit - eller Hooded Parakit (Psephotellus dissimilis)

Jørgen Petersen

 

Konciperet/Opdateret: 23.11.2014/12.10.2020 

DET ER IKKE TILLADT AT KOPIERE FOTOS ELLER TEKST FRA DENNE HJEMMESIDE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ACCEPT!