Nyhedsbrev 23.12.2020: En milepæl er nået .....

Nyhedsbrev 14.10.2020: Afholdelse af foredrag i fugleforeninger

Til fugleforeninger 

Med afsæt i mere end 5 årtiers erfaring med hold af papegøjer og parakitter tilbyder jeg afholdelse af nøglefærdige foredrag i jeres forening.

Måske kender du mig allerede? Siden 2009 har jeg delt min viden, erfaring og oplevelser med papegøjer via denne hjemmeside, hvor du også finder en introduktion af mig. Nu er tiden kommet til at dele denne viden og erfaring med fuglefolk ansigt til ansigt.

Foredragene centrerer sig om præsentation af forskellige emner samt refleksioner og causerier over udvalgte dilemmaer og udfordringer inden for fuglehobbyen. I mange sammenhænge perspektiveres fuglehobbyen, f.eks. i forhold til særlige problemstillinger eller i historisk sammenhæng. Generelt for foredragene gælder, at der er fokus på formidling af indhold frem for visning af en masse farvestrålende fotos. På en række områder benyttes fotos naturligvis til at underbygge indholdet.

Følgende foredrag tilbydes:

Foredrag 1:

Overskrift:

”Generelt om papegøjer som hobby - erfaringer og refleksioner fra et fuglehold”.

Indhold:

Omfatter fortællingen om, hvordan min interesse for papegøjer opstod, mine inspirationskilder samt causerier om, hvorfor mennesker holder fugle som hobby, omverdenens syn på fugleliebhaveri og nogle af fugleholderens dilemmaer. Desuden en kort præsentation af mit fuglehold frem til januar 2018. Et foredrag, der appellerer til den brede målgruppe af fugleholdere.

 

Foredrag 2:

Overskrift:

”En fugleholder - fra by til land” - En personlig fortælling om flytningen af et fuglehold.

Indhold:

Foredraget omhandler realiseringen af en gammel drøm om at flytte på landet med mit fuglehold. Her fortælles bl.a. om jagten på drømmen, om nogle svære strategiske beslutninger, der skulle træffes i den forbindelse, samt om en helt ny måde at tilrettelægge sit fuglehold på (”Processtyret fuglehold”). Derudover gives en kort præsentation af mit nuværende fuglehold. Målgruppen er fugleholdere generelt.

 

Foredrag 3:

Overskrift:

”Mine mange år med dværgpapegøjer” - Erfaringer med slægten Agapornis.

Indhold:

I mange år har dværgpapegøjer været en af de mest populære slægter inden for fugleholdet - og med rette. Foredraget omhandler - foruden pasning og pleje - en samlet gennemgang af dværgpapegøjeslægtens forskellige arter med tilhørende underarter. Med samlet ca. 50 års erfaring inden for hold af dværgpapegøjer, der bl.a. omfatter løbende opdræt af 8 ud af de i alt 9 forskellige dværgpapegøjearter, fortælles der bl.a. om fascinationen ved dværgpapegøjer, generelle kendetegn, etc. Farvemutationer og udstillingstyper behandles kun perifert. Et foredrag målrettet Agapornis-entusiaster, -specialister og -nørder.

 

Foredrag 4:

Overskrift:

”Slægten Eclectus” - En aften i selskab med Ædelpapegøjer.

Indhold:

Foredraget omhandler en samlet gennemgang af en af Papegøjefamiliens absolut smukkeste slægter (Eclectus). Her fortælles bl.a. om betagelsen af Ædelpapegøjer, systematik, kendetegn, Ædelpapegøjernes liv i naturen og på livet i menneskelig varetægt, herunder som tamfugl. Desuden gennemgås de forskellige underarter, og der afsluttes med en lille quiz, hvor tilhørerne skal prøve at gætte hvilken underart, der vises på fotoet. Et foredrag målrettet Eclectus-entusiaster, -specialister og -nørder.

 

Foredrag 5:

Overskrift:

”Processtyret, klinisk testet fuglehold” - Sæt pasning og pleje af fugle i system.

Indhold:

Hør om en helt ny måde at tilrettelægge, passe og pleje sit fuglehold. Foredraget omhandler, hvad man kan gøre, når man har et noget større fuglehold og gerne vil være effektiv samt sikre sunde og raske fugle. Foredraget berører en række af de processer, som jeg har udarbejdet til mit fuglehold, sundhedsfremmende aktiviteter og sygdomsforebyggende tiltag, etc. Et foredrag for fugleholdere, der gerne vil have inspiration til at tilrettelægge sit fuglehold på en anderledes og optimal måde.

 

Ring - eller skriv - for yderligere informationer, du finder mine kontaktinformationer nedenfor.

 

Med venlig hilsen

 

Jørgen Petersen

Ordrup

4370 Store Merløse

 

Mobiltlf.:            5193 5280

E-post:               birdkeeper.dk@gmail.com

Hjemmeside:    www.birdkeeper.dk

Facebook:         facebook.com/birdkeeper.dk

 

Konciperet/Opdateret: 14.10.2020/14.10.2020

DET ER IKKE TILLADT AT KOPIERE FOTOS ELLER TEKST FRA DENNE HJEMMESIDE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ACCEPT!

Nyhedsbrev 04.10.2020: Artikel om introduktion til slægten Amazoner

Ordrup, den 4. oktober 2020 

Til www.birdkeeper.dk's læsere!

Herved publiceres en ny artikel, der giver en lille generel introduktion til slægten Amazona, på dansk Amazoner. Gennem generationer har Amazoner været højt elskede som selskabsfugle for mennesker. I dag fylder disse pragtfulde og underholdende fugle mange fugleholderes volierer. Her er de over de seneste årtier blevet opdrættet med så stor succes, at det kan sikre mange af arternes overlevelse i menneskelig varetægt. Fugleholdere, også danske fugleholdere, er derved med til at gøre en forskel, idet hele totredjedele af arterne/underarterne er truet af udryddelse i naturen.

Af tekniske grunde har det været nødvendigt at opdele artiklen om Amazoner i 3 dele (faneblade), start læsningen ved at trykke på "del 1" nedenfor, derpå "del 2" og "del 3".

God læselyst!

Redaktøren

Nyhedsbrev 10.07.2020: Renovering af et i forvejen nyt fuglehus

Snart 3 år er gået siden jeg fik bygget mit nye fuglehus, som jeg selv har kravspecificeret. Det er designet med primært fokus på fuglenes trivsel og dernæst, at det skal være en lys og ergonomisk ”arbejdsplads” for mig. Jeg har i de første par år gjort nogle nye vigtige erfaringer, der gør, at jeg ud over den løbende vedligeholdelse her i sommeren 2020 også har iværksat et renoveringsprojekt. Voliereanlæggets inderbure, der rummer papegøjearter, som er ihærdige gnavere, er som led i renoveringsprojektet blevet yderligere armeret med knapt 2 mm tykke rustfri stålplader langs kanterne til frontgitre samt andre relevante steder. Desuden er vægge, lofter og bund frisket op med ny vaskbar maling af bedste kvalitet, så fuglehuset hele tiden fremstår fra sin bedste side. Derudover er fuglehusets køkken, der er bygningens ”kommandocenter”, selvfølgelig også blevet frisket op og fremstår moderniseret.

I tiden der er gået, har jeg samtidig måttet sande, at hvis man ønsker at imødekomme de meget høje krav, der stilles for at kunne holde fuglehuset rent efter de højeste rengørings- og hygiejnestandarder - og dermed kunne opretholde et fuldstændigt ”systematisk klinisk testet fuglehold” - så er et fint slebent betongulv med selv den bedste betonmaling ikke tilstrækkelig. Jeg har derfor valgt at opgradere gulvbelægningen i mit fuglehus med en særlig linoleumsgulvbelægning.

Denne slags linoleumsgulv benyttes som gulvbelægning på hospitaler o. lign., hvor der stilles særlige krav til gulvbelægningen. Gulvbelægningen skal både overholde de strengeste hygiejnekrav samt medvirke til at forebygge smitsomme infektionssygdomme blandt papegøjer samt indfri relevante sikkerhedskrav som f.eks. at være skridsikker og forebygge dannelse af statisk elektricitet.

Linoleumsbelægningen har en kompakt, porefri overflade, der samtidig beskytter effektivt mod bakterier, vira og mugdannelse, og sikrer overholdelse af de strengeste hygiejnestandarder. Samtidig er den yderst let at vedligeholde og rengøre i det daglige.

Det samlede renoveringsprojekt er netop afsluttet, og det er blevet et fantastisk flot resultat, der har givet hele fuglehuset et yderligere kvalitetsmæssigt løft, som er meget synligt, hvilket også fremgår af fotoene.

Jeg glæder mig til nu at tage det rigtigt i brug igen og til på daglig basis at kunne indfri de krav om de strenge hygiejnestandarder, som et fuldstændigt ”systematisk klinisk testet fuglehold” indebærer.

God sommer til alle!

Jørgen Petersen

Konciperet/Opdateret: 10.07.2020/10.07.2020

DET ER IKKE TILLADT AT KOPIERE FOTOS ELLER TEKST FRA DENNE HJEMMESIDE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ACCEPT!

Nyhedsbrev 29.01.2020: For 5. år i træk succesfuldt opdræt af Agapornis pullarius pullarius

For femte år i træk er det lykkedes mig at opdrætte unger af Agapornis pullarius pullarius. Dette lille filmklip viser et af mine avlspar med sine 3 unger fra denne avlssæson (2019/2020). Begge forældrefugles fjerdragt, især hunfuglens, er slidte og er blevet næsten brunlige efter, at de har opholdt sig flere uger i et redekammer, hvortil de får adgang via en lang tunnel, som især hunfuglen har gnavet igennem kork. Uden for avlssæsonen er begge forældre perfekte i deres fjerdragt. Man skal være ekstremt tålmodig, når man arbejder med denne, den allersmukkeste Agapornis-art. Det er således et udtryk for en målrettet og langsigtet indsats, der nu år efter år giver mig succes med at avle denne papegøjeart, som har en meget speciel ynglebiologi. Det er et vidunderligt syn at se forældrene med deres 3 perfekte og vitale unger. For at opnå et vellykket avlsresultat er det yderst vigtigt, at fuglene har fuldstændig ro i ynglesæsonen. Man skal blandt andet ikke forstyrre fuglene med for meget rengøring i yngleperioden; det er blandt andet derfor, at man stadig kan se figenrester på siddepinden, idet mine ynglepar forbruger store mængder af figner under opfostringen af sine unger.

Jørgen Petersen

Konciperet/Opdateret: 29.01.2020/29.01.2020

DET ER IKKE TILLADT AT KOPIERE FOTOS ELLER TEKST FRA DENNE HJEMMESIDE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ACCEPT!

Del siden