Miniportræt: Rødrygget dværgara

Rødrygget dværgara

Rødrygget dværgara

Rødrygget dværgara eller Illigers Ara (Primolius maracana, indtil 2006 i nyere tid kendt under den videnskabelige artsbetegnelse Ara maracana). En herlig og livlig ”mini ara” på lidt over 40 cm, som tidligere var særdeles sjælden i fangenskab. Jeg var så heldig som knægt ved et tilfælde at ”støde ind i” denne art helt tilbage omkring 1970, hvor der højst overraskende sad en enlig tamfugl i en afsides liggende dyrehandel i Københavns indre by, som jeg af mine forældre fik lov til at købe for egne opsparede midler. Rødrygget dværgara er, i lighed med de øvrige dværgaraer (som nu er fordelt på flere forskellige slægter) særdeles støjende, men den har en inderlighed og et nærvær i sit forhold til mennesker, der gør den til et spændende bekendtskab. Den har uden for yngletiden et venligt væsen, og enligt siddende fugle kan blive meget tamme og gode til at imitere. Over de senere år er den ofte opdrættet i fangenskab, og den er vel i dag den dværgara-art, som oftest ses udbudt til salg i Danmark. Birdlife International estimerer, at der er mellem 2.500 og højst 10.000 eksemplarer af denne art tilbage i naturen, hvilket giver den status som ”næsten truet”, og dermed gør den til en væsentlig større sjældenhed i naturen end dens to nærmeste slægtninge, Gulnakket dværgara (Primolius auricollis) og Blåhovedet dværgara (Primolius couloni). Rødrygget dværgara var tidligere udbredt over et meget stort udbredelsesområde i Brasilien, Paraguay og Argentina, men den anses nu for at være uddød i Argentina. Generelt set er bestanden i naturen relativt hurtigt faldende som følge af menneskets ødelæggelse af dens naturlige levesteder, og fordi denne art i særlig grad betragtes som et skadedyr for afgrøder. Herudover efterstræbes den, idet den indfanges til burfuglehandel. Artsbetegnelsen ”maracana” er de indfødtes navn til fuglen og associerer sig til dens skrig. Den elsker at bade, hvorfor den altid bør have adgang til rent badevand, når forholdene i øvrigt tillader det.

Rødrygget dværgara

Rødrygget dværgara

Jørgen Petersen

Konciperet/Opdateret: 29.02.2012/09.02.2016

DET ER IKKE TILLADT AT KOPIERE FOTOS ELLER TEKST FRA DENNE HJEMMESIDE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ACCEPT!

Del siden