Gulbrystet Blå Ara – forskellige varianter

Den Gulbrystede Blå Ara, eller Blå Gule Ara (Ara ararauna), har et meget stort udbredelsesområde i dens naturlige habitater i Sydamerika. Især Brasilien er hjemsted for en stor population af denne - under beskyttede forhold - absolut mest udbredte store Ara-art. Trods den store population og det mægtige udbredelsesområde finder videnskaben ikke belæg for at anerkende underarter af denne måske mest farvestrålende og populære store Ara-art. Ikke desto mindre forekommer der åbenlyse forskelle mellem eksemplarer af denne art afhængig af, hvor de kommer fra i naturen. Det har igennem mange år blandt fugleholdere været kendt, at der findes et par forskellige varianter af den Gulbrystede Ara. En af disse varianter stammer fra landet Bolivia og fugle, der kommer fra dette land er især kendetegnet ved at være meget store og ved, at fuglenes blå fjer (som er en såkaldt "strukturfarve") helt mangler det grønlige - eller rettere turkise skær - som ses hos langt de fleste Gulbrystede Blå Araer. Da jeg ”faldt” over et sådan par for et stykke tid siden, blev jeg forbløffet over deres store størrelse og fjerdragtens rene blå farve, hvilket især tydeligt ses i daglys, og jeg slog da også straks til og købte dem.

 

Jørgen Petersen 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konciperet/Opdateret: 18.12.2018/18.12.2018