2. generations opdræt af Orangehovedet dværgpapegøje

 

Ynglesæsonen 2018/19 for mine Orangehovedede dværgpapegøjer (Agapornis p. pullarius) er endnu ikke overstået, men det kan allerede nu konstateres, at det er den indtil nu mest succesrige ynglesæson siden det for 4 år siden tilbage i 2015/16 for første gang lykkedes mig at opdrætte denne art. Hvert år siden da har jeg opdrættet levedygtige unger af denne art, men i denne sæson er det oven i købet gået endnu bedre. I regi af DPCI (Danish ParrotConservation Initiative - se særskilt artikel om DPCI på forsiden af www.birdkeeper.dk) er det nemlig denne gang lykkedes mig at opdrætte den Orangehovedet dværgpapegøje i 2. generation af hele 2 forskellige indbyrdes ubeslægtede par, som jeg selv tidligere har opdrættet. Det er med andre ord mine egne unger, der nu indgår i min bestand af ynglepar ved siden af de allerede etablerede ynglepar. Det er notorisk, at unger af den Orangehovedet dværgpapegøje generelt er meget sårbare, især i dagene lige efter ungerne er klækket samt i de første måneder efter, at unger er fløjet af reden. På baggrund af mine efterhånden flere års arbejde med denne art, er det desværre også min erfaring, at man ikke kan være sikker på, at ungfuglene overlever før end, at de har passeret deres første leveår.

Medstifter og medlem af styringskomitéen for DPCI, Jytte Jensen, udtaler: 2. generations opdræt af den Orangehovedet dværgpapegøje, endda af 2 forskellige par på samme tid, må betragtes som værende en enestående milepæl i bestræbelserne på at få etableret denne svært håndtérbare Agapornis-art i det danske fuglehold, og det vidner om det langsigtede perspektiv samt det commitment, som DPCI målrettet arbejder efter med hensyn til opdræt af udvalgte sjældne/truede papegøjearter.

År for år lærer jeg mere og mere omkring denne art, som stiller nogle helt særlige krav for at kunne opnå succesfulde opdræt. Så der er tale om en læringsproces over tid, der gør, at skæbnesvangre valg og fejltagelser kan minimeres, så flest mulige unger kan komme på pind i løbet af en ynglesæson.

Det understreges, at DPCI udelukkende arbejder med naturlig regeneration af sjældne og truede papegøjer under beskyttede forhold, da det er medvirkende til at sikre afkommets naturlige instinkter og dermed har mulighed for langsigtet overlevelse, da ungfuglene fra starten af sit liv således bl.a. er udrustet med forældrefuglenes naturlige immunforsvar.

Nogle af ungerne fra indeværende ynglesæson fremgår af hosstående fotos.

 

Jørgen Petersen 

Konciperet/Opdateret: 06.01.2019/06.01.2019
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DET ER IKKE TILLADT AT KOPIERE FOTOS ELLER TEKST FRA DENNE HJEMMESIDE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ACCEPT!