Om www.birdkeeper.dk

Velkommen - Welcome - Willkommen - Välkommen

Hjemmesiden er en ikke-kommerciel hobbyside, som formidler viden og deler erfaringer om det at holde og opdrætte papegøjer (tilhørende ordenen Psittaciformes) under beskyttede forhold.

Formålet er med afsæt i fuglenes naturlige livsvilkår, at vi i fællesskab kan blive bedre rustet til at skabe de mest optimale rammer for vores papegøjer og at tilskynde fugleholdere til målrettet at arbejde for bevarelsen af artsrene eksemplarer. Det sker gennem systematisk opdræt, der skal sikre fuglenes fremtid, da det ikke længere umiddelbart er muligt at importere papegøjer fra deres oprindelseslande.

Kort fortalt, så står www.birdkeeper.dk for følgende:

  1. Information om papegøjers levevis i naturen
  2. Erfaringsbaseret vidensdeling med henblik på at øge papegøjers sundhed og trivsel i menneskers varetægt
  3. Opdræt af udvalgte papegøjearter fra en klinisk sygdomstestet bestand
  4. Selektivt salg af papegøjer til volierer.

Under dette faneblad finder du informationer omkring selve hjemmesiden, herunder:

* Hjemmesidens formål

* Introduktion (af mig - redaktøren - som person)

* Samme introduktion, blot på engelsk

* Samme introduktion, blot på tysk

* Link til www.birdkeeper.dk's  egen Facebook-side

* Foredrag i fugleforeninger

* Kontaktoplysninger

* Gæstebog

* Til salg-rubrikken.

God læselyst!

Med venlig hilsen

Jørgen Petersen, Ansv. redaktør

Konciperet/Opdateret: 23.12.2009/10.10.2020

DET ER IKKE TILLADT AT KOPIERE FOTOS ELLER TEKST FRA DENNE HJEMMESIDE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ACCEPT!