Introduktion til Amazonpapegøjer - del 2

ARTIKLEN ER FORTSAT FRA FANEBLADET "INTRODUKTION TIL AMAZONPAPEGØJER - DEL 1"

I menneskelig varetægt

Amazona festiva festiva - Blåstrubet Amazone

Amazona festiva festiva - Blåstrubet Amazone

Da jeg var barn, anskaffede min far sig en tam Amazone-unge, kaldet Toledo, der var importeret til Danmark via Spanien, hvorfra mange af datidens fugle ankom til som første station i Europa fra Sydamerika. Den gik hurtig hen og blev et populært og velintegreret familiemedlem, som vi havde stor fornøjelse i en årrække.

Holdt som selskabsfugl skal Amazoner - i lighed med andre papegøjearter - have et bur af så stor størrelse som overhovedet muligt. Bunden skal samtidig være af metal af en vis tykkelse ligesom trådnettet skal være af en god kvalitet, og det skal foran være forsynet med minimum én dør, der kan lukkes forsvarligt. Desuden skal der forefindes nogle praktiske og kraftige vand- og fodertrug, og det er bedst, hvis de er af rustfrit stål, da de er lettere at holde rene samtidig med, at det er svært for mikroorganismer at leve på disses overflader.

Man må naturligvis aldrig benytte runde bure, da det bl.a. kan bidrage til, at fuglen kan få såkaldt ”drejesyge” - det må og skal høre fortiden til.

Amazona finschi - Lillakronet Amazone

Amazona finschi - Lillakronet Amazone

Amazona guildingii - Konge Amazone

Amazona guildingii - Konge Amazone

I ældre faglitteratur, der omtaler Amazoner kan man bl.a. støde på formuleringer som ”Amazoner tåler at være enligt siddende i flere år ….”, men det er absolut ikke noget, som man skal tilstræbe. Under beskyttede forhold har Amazonerne det absolut bedst i en stor udendørsvoliere, som er fornuftigt og naturligt indrettet, og hvor fuglene tilbydes hyppige udfordringer og løbende stimuli. Holdes fuglen alene som tamfugl, så skal man tage sig den fornødne tid til den - HVER dag - ellers skal man ikke have fuglen, selv om ”Amazoner tåler at være enligt siddende i flere år ….”.

Det heldigvis almindeligt, at Amazoner, der holdes som stuefugle, ofte får lov til at komme ud og sidde på en stander eller i et klatretræ under opsyn i nogle timer på daglig basis for derpå inden natten at blive sat ind i sit bur, der overdækkes med et tæppe, så fuglen får ro natten over. Imidlertid skal man huske på, at Amazoner har krumme næb, som de gerne benytter til at bide i træer og grene med, og samtidig kan næbbet også benyttes til at bide i alt andet, der ser spændende ud, f.eks. el-ledninger, som kan koste fuglen livet. Også derfor er det vigtigt, at fuglen altid holdes under opsyn, når den sidder alene ude på sin stander eller i sit klatretræ. Derudover indebærer åbne vinduer og døre, som står på klem, etc., en oplagt fare for fuglen, så pas godt på den og forsøg at tænke fremad på, hvad der i værste fald kan ske, for på den måde kan man bedre forsøge at forebygge ulykker.

Amazona imperialis - Kejser Amazone

Amazona imperialis - Kejser Amazone

Amazona kawalli - Kawall Amazone

Amazona kawalli - Kawall Amazone

Når en Amazone keder sig, typisk hvis ejeren beskæftiger sig for lidt med den, så lader den sine ”naturlige” lyde - ikke mindst - skrig høre, og hvis man har mere end en fugl, kan de sidde og hidse hinanden op, og så får man hurtigt uanmeldt besøg af sin nabo.

Den enligt siddende tamme Amazone vil som oftest knytte sig til ét eller flere medlemmer af familien, og det kræver selvfølgeligt, at den pågældende person er villig til at påtage sig dette ansvar, men forsøg at få Amazonen til at være hele familiens fugl.

Amazoner kan være mere eller mindre intelligente, hvilket dels kan være individafhængig, men også artsafhængigt. Personligt betragter jeg de forskellige ”Gulpandede” (Amazona ochrocephala spp) som værende nogle af ”de skarpeste knive i skuffen”.

Amazona leucocephala leucocephala - Cuba Amazone

Amazona leucocephala leucocephala - Cuba Amazone

Som nævnt trives Amazoner bedst parvis i en stor udendørsvoliere med fri adgang til et ordentligt og opvarmet inderrum om vinteren, der kan holde en fornuftig varme gennem vinterperioden. Landsorganisationen Danske Fugleforeninger (LDF) anbefaler volierer med en længde på minimum 300 cm for Amazone-arter op til 40 cm i længden. Volieren skal være indrettet som et lille stykke natur med mange friske naturgrene, som naturligvis ikke må være hverken forurenet eller udsat for pesticider. Mange Amazoner foretrækker at klatre frem for at flyve, så derfor kan volieren passende indrettes således, at fuglene kan færdes ”til fods” rundt i hele volieren. Derfor skal der forefindes mange og forskellige tykkelser af naturgrene til at klatre i. Sidde- og sovepladser skal være stærke grene gerne af eg eller bøg og et eventuelt klatretræ bør være af samme materiale.

Levetiden for en Amazone under de rigtige betingelser - og forudsat at den ikke rammes af alvorlig sygdom eller ulykker - kan nå op på 50 til 60 år (Blåpandet Amazone - Amazona aestiva), selv om der også foreligger flere beretninger om, at visse individer er blevet betydeligt ældre.

Amazona mercenarius mercenarius - Soldater Amazone

Amazona mercenarius mercenarius - Soldater Amazone

Man kan opleve store prisforskelle, når man ønsker at erhverve sig nogle af de forskellige Amazone-arter - jo sjældnere arten eller underarten er - jo dyrere er fuglen selvfølgelig, ikke mindst når ordene ”Konge” eller ”Kejser” indgår i ens navn.

I takt med den faldende interesse for fuglehobbyen har priserne dog generelt været faldende over de seneste år, og de er fortsat faldende.

Mange opdrættere af Amazoner oplever, at det i mange sammenhænge kan være svært at komme af med ungfuglene, der kan ende med at havne hos en eller anden opkøber med eksport for øje, f.eks. til Asien, hvor fuglehobbyen fremdeles har en meget stor søgning, ikke mindst blandt de unge i et af verdens mest befolkede lande, nemlig Indien.

Amazona ochrocephala ochrocephala - Gulisset Amazone

Amazona ochrocephala ochrocephala - Gulisset Amazone

Opdræt

Amazona ochrocephala panamensis - Panama Amazone

Amazona ochrocephala panamensis - Panama Amazone

Den manglende synlige forskel på kønnene var indtil for nogle få årtier siden vel hovedårsagen til, at der ikke blev opdrættet særligt mange Amazoner, men det er der med muligheden for at foretage DNA-baseret kønsbestemmelse i den grad blevet lavet om på, og man ser derfor opdræt af Amazoner rigtig mange steder nu om dage.

Det er vigtigt med en kraftig redekonstruktion, der skal have et indflyvningshul med en diameter på 10 - 15 cm. Man bør første gang, hvor man forsøger at yngle med sine fugle, forsøge at tilbyde dem to eller flere forskellige slags redekonstruktioner, så fuglene selv kan vælge den for dem rette type af redekasse.

Amazoner bliver forholdsvist sent kønsmodne (4 - 5 år), men det kan være en fordel at sætte flere unge individer sammen, så de selv kan finde sammen med deres foretrukne parter, det giver de bedste ynglepar. Man skal efter udparringen fjerne den eller de overskydende fugle fra volieren. Foregår ynglen i vinterperioden skal man være opmærksom på, at det kræver en vis temperatur for at sikre et succesfuldt opdræt.

Amazona ochrocephala xantholaema - Marajó Gulhovedet Amazone

Amazona ochrocephala xantholaema - Marajó Gulhovedet Amazone

Opdræt i menneskelig varetægt af den Blåpandet Amazone (Amazona aestiva) er sket talrige gange endda - uden at det på nogen måde skal være et mål i sig selv - under meget små burforhold. Under parringspillet nærmer hannen sig til hunnen, nikker med hovedet, bøjer sig og banker med næbbet mod en gren. Undertiden overrækkes et blad til hunnen som ”bryllupsgave”. Efter parringen vil hunnen ofte blive hun fodret af hannen.

Under beskyttede forhold kan Amazoner lægge flere æg pr. kuld end i naturen. I reglen lægges 3 - 5 æg, som ruges af hunnen i 28 - 30 dage, hvor hunnen mades af hannen.

Ungerne forlader reden efter ca. 60 dage, men bliver derefter madet af forældrefuglene i endnu længere tid

Der er også beretninger om fugleholdere, som har holdt fritflyvende Amazoner, som samtidig gennemførte vellykkede opdræt.

Amazona oratrix belizensis - Belize Gulhovedet Amazone

Amazona oratrix belizensis - Belize Gulhovedet Amazone

Amazona oratrix oratrix - Gulhovedet Amazone

Amazona oratrix oratrix - Gulhovedet Amazone

Man skal altid fuldstændig undgå hybrider, der opstår ved sammenparring af forskellige arter - det er totalt ødelæggende for artsbeskyttelsen og derved for bestræbelserne på at bevare de forskellige vildformer under beskyttede forhold.

Derudover skal man være opmærksom på, at artsvariansen hos især den Blåpandet Amazone (Amazona aestiva) kan være endog meget stor, endda hos voksne fugle, og det kan give sig udslag i form meget tydelige forskelle i udbredelsen og tydeligheden af de to forskellige farver, der udgør farvetegningen i ”ansigtsmasken”. Nogle individer har en utydeligt aftegnet ansigtsmaske, hvor den blå og gule fjerfarve løber ind i hinanden, og farverne er kedelige og ikke mættede. De smukkeste eksemplarer af denne art er dem, der har en klart og tydeligt afgrænset gennemfarvet blå panderegion, der er omkranset af en kraftig og tydeligt afgrænset mættet gul ansigtsmaske, som det ses af det det hosstående foto af en Blåpandet Amazone. Det kan man ved hjælp af systematisk, selektivt avlsarbejde målrettet forsøge at tilstræbe ved at benytte de rette avlsfugle, som af fænotype ligner det ønskede ideal og tillige understøttes af fuglenes genotype.

Farvemutationer

Amazona auropalliata auropalliata - Gulnakket Amazone - BLÅ MUTATION

Amazona auropalliata auropalliata - Gulnakket Amazone - BLÅ MUTATION

Over årene er der også opstået en række forskellige farvemutationer af forskellige Amazonearter, bl.a. blå mutationer, cinnamon, røde og INO-udgaver. Disse farvemutationer kan være meget farvestrålende, men er først og fremmest anderledes, og spørgsmålet er i virkeligheden, om de nu også overgår vildformernes fantastiske udseende.

En af de mest efterspurgte farvemutationer er den blå mutation af Gulnakket Amazone (Amazona auropalliata auropalliata), og sammenligner man denne mutation med sin vildform, så er den netop først og fremmest anderledes, og bestemt ikke kønnere end vildformen, den blå mutation forekommer mig ”meget fersk og fesen” i fjerdragtens farver.

Mange af disse mutationsfugle kan være meget kostbare an anskaffe, og de bør kun håndteres af kyndige fugleholdere, som i forvejen kender til den bagved liggende genetik, da ukritisk farvemutationsopdræt kan skade naturbevaringsbestræbelserne for vildformerne under beskyttede forhold.

Amazona oratrix tresmariae - Tres Marias Amazone

Amazona oratrix tresmariae - Tres Marias Amazone

Desværre har det i forhold til flere andre papegøjeslægter vist sig, at hvis der opstod en ny farvemutation hos en bestemt art, så ville uansvarlige fugleholdere også gerne have samme slags farvemutation hos en anden art. Derfor har disse uansvarlige fugleholdere skabt sådanne nye farvemutationer hos nye arter gennem såkaldte transmutationer, hvor man har krydset to forskellige arter med hinanden. Man har benyttet en art, hvor farvemutationen i forvejen naturligt var opstået, og parret den sammen med en vildtfarvet fugl af en anden art. Afkommet fra denne sammenparring har så været bærer af mutationsgenet, men er i bund og grund en ubrugelig hybrid.

Afkommet har så været benyttet til gentagne gange at tilbageparre farvemutationsgenet hos den anden art, som man har ønsket skulle være bærer af, og derved er farvemutationen opstået hos den nye art, som i virkeligheden er ubrugelig. Den transmuterede fugl kan nemlig af fænotype komme til at se ”artstypisk” ud, men genotypemæssigt vil denne fugle altid forblive en hybrid.

Amazona pretrei - Pragt Amazone

Amazona pretrei - Pragt Amazone

Lad os ikke håbe at dette også sker hos Amazonerne. De uansvarlige fugleholdere, der måtte pønse på dette, har i hvert fald Amazonernes lange livscyklus og sene kønsmodning mod sig, hvis de skulle ønske at realisere deres forehavende.

I takt med at der opdrættes stadig flere Amazoner under beskyttede forhold, må det også forventes, at der opstår endnu flere nye farvemutationer.

Fodring

Amazona rhodocorytha - Rødpandet Amazone

Amazona rhodocorytha - Rødpandet Amazone

Fra naturens side er Amazoner meget frugtædende, og de har derfor mere flydende klatter - der grundet den hurtige fødeomsætning samtidig afgives oftere - end decideret frøædende papegøjer. Det skal man tage højde for ved valg af opholdssted til fuglen, da hygiejnen skal være i orden, og derfor skal bur eller voliere være lette at rengøre.

Over en lang årrække er Amazoner i menneskelig varetægt imidlertid i langt højere grad blevet konverteret til at være frøædende og i de senere år tillige at være ”pellets”-ædere (pellets er kunstigt fremstillede, extruderede, berigede fødeemnepiller).

Frøædende Amazoner kan tilbydes en god og varieret papegøjeblanding iblandet parakitblanding, og derudover tilbydes friske majs, havre, nødder, søde og ufordærvede frugter (æbler, pærer, bananer appelsiner, kirsebær, ferskner, abrikoser, samt forskellige slags bær). Man kan eventuelt spire en særlig frøblanding, som især i yngletiden vil være meget kærkommen, men den skal være rengjort ordentligt i rent drikkevand flere gange undervejs i spiringsprocessen. Menuen kan suppleres med pellets.

Amazona rhodocorytha - Rødpandet Amazone

Amazona rhodocorytha - Rødpandet Amazone

Der skal desuden altid løbende være adgang til friske, knopfyldte (i sæsonen) grene af pil, birk, poppel og hyldetræer, o. lignende., da det ud over det næringsmæssige element samtidig bidrager til naturlig adfærdsmæssig berigelse.

Brug aldrig egentlig ”menneskeføde” (f.eks. tilberedte retter med sovs og kartofler) til fuglene, men brug fødeemner, som man ved fuglene æder i naturen og særligt fremstillet fødeemner målrettet til mellemstore papegøjer. Desuden er en række forskellige fødeemner den rene gift for fuglene, f.eks. chokolade, og for mennesker helt uskadelige fødevarer som f.eks. avocado og persille.

En sund og velnæret Amazone i topkondition er en vital, livlig og underholdende fugl, som er en pryd for ethvert fuglehold, den er virkelig essensen af at være en ”egentlig papegøje”.

Jørgen Petersen

Konciperet/Opdateret: 04.10.2020/04.10.2020

DET ER IKKE TILLADT AT KOPIERE FOTOS ELLER TEKST FRA DENNE HJEMMESIDE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ACCEPT!

- - - - -

ARTIKLEN FORTSÆTTER, MEN KUN MED FLERE FOTOS, SE FANEBLADET "INTRODUKTION TIL AMAZONPAPEGØJER - DEL 3"

Del siden