Nyhedsbrev 23.12.2020: En milepæl er nået .....

Nyhedsbrev 04.10.2020: Artikel om introduktion til slægten Amazoner

Ordrup, den 4. oktober 2020 

 

Til www.birdkeeper.dk's læsere!

Herved publiceres en ny artikel, der giver en lille generel introduktion til slægten Amazona, på dansk Amazoner. Gennem generationer har Amazoner været højt elskede som selskabsfugle for mennesker. I dag fylder disse pragtfulde og underholdende fugle mange fugleholderes volierer. Her er de over de seneste årtier blevet opdrættet med så stor succes, at det kan sikre mange af arternes overlevelse i menneskelig varetægt. Fugleholdere, også danske fugleholdere, er derved med til at gøre en forskel, idet hele totredjedele af arterne/underarterne er truet af udryddelse i naturen.

Af tekniske grunde har det været nødvendigt at opdele artiklen om Amazoner i 3 dele (faneblade), start læsningen ved at trykke på "del 1" nedenfor, derpå "del 2" og "del 3".

God læselyst!

Redaktøren

Nyhedsbrev 10.07.2020: Renovering af et i forvejen nyt fuglehus

Snart 3 år er gået siden jeg fik bygget mit nye fuglehus, som jeg selv har kravspecificeret. Det er designet med primært fokus på fuglenes trivsel og dernæst, at det skal være en lys og ergonomisk ”arbejdsplads” for mig. Jeg har i de første par år gjort nogle nye vigtige erfaringer, der gør, at jeg ud over den løbende vedligeholdelse her i sommeren 2020 også har iværksat et renoveringsprojekt. Voliereanlæggets inderbure, der rummer papegøjearter, som er ihærdige gnavere, er som led i renoveringsprojektet blevet yderligere armeret med knapt 2 mm tykke rustfri stålplader langs kanterne til frontgitre samt andre relevante steder. Desuden er vægge, lofter og bund frisket op med ny vaskbar maling af bedste kvalitet, så fuglehuset hele tiden fremstår fra sin bedste side. Derudover er fuglehusets køkken, der er bygningens ”kommandocenter”, selvfølgelig også blevet frisket op og fremstår moderniseret.

I tiden der er gået, har jeg samtidig måttet sande, at hvis man ønsker at imødekomme de meget høje krav, der stilles for at kunne holde fuglehuset rent efter de højeste rengørings- og hygiejnestandarder - og dermed kunne opretholde et fuldstændigt ”systematisk klinisk testet fuglehold” - så er et fint slebent betongulv med selv den bedste betonmaling ikke tilstrækkelig. Jeg har derfor valgt at opgradere gulvbelægningen i mit fuglehus med en særlig linoleumsgulvbelægning.

Denne slags linoleumsgulv benyttes som gulvbelægning på hospitaler o. lign., hvor der stilles særlige krav til gulvbelægningen. Gulvbelægningen skal både overholde de strengeste hygiejnekrav samt medvirke til at forebygge smitsomme infektionssygdomme blandt papegøjer samt indfri relevante sikkerhedskrav som f.eks. at være skridsikker og forebygge dannelse af statisk elektricitet.

Linoleumsbelægningen har en kompakt, porefri overflade, der samtidig beskytter effektivt mod bakterier, vira og mugdannelse, og sikrer overholdelse af de strengeste hygiejnestandarder. Samtidig er den yderst let at vedligeholde og rengøre i det daglige.

Det samlede renoveringsprojekt er netop afsluttet, og det er blevet et fantastisk flot resultat, der har givet hele fuglehuset et yderligere kvalitetsmæssigt løft, som er meget synligt, hvilket også fremgår af fotoene.

Jeg glæder mig til nu at tage det rigtigt i brug igen og til på daglig basis at kunne indfri de krav om de strenge hygiejnestandarder, som et fuldstændigt ”systematisk klinisk testet fuglehold” indebærer.

God sommer til alle!

Jørgen Petersen

 

Konciperet/Opdateret: 10.07.2020/10.07.2020

DET ER IKKE TILLADT AT KOPIERE FOTOS ELLER TEKST FRA DENNE HJEMMESIDE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ACCEPT!

Nyhedsbrev 29.01.2020: For 5. år i træk succesfuldt opdræt af Agapornis pullarius pullarius

For femte år i træk er det lykkedes mig at opdrætte unger af Agapornis pullarius pullarius. Dette lille filmklip viser et af mine avlspar med sine 3 unger fra denne avlssæson (2019/2020). Begge forældrefugles fjerdragt, især hunfuglens, er slidte og er blevet næsten brunlige efter, at de har opholdt sig flere uger i et redekammer, hvortil de får adgang via en lang tunnel, som især hunfuglen har gnavet igennem kork. Uden for avlssæsonen er begge forældre perfekte i deres fjerdragt. Man skal være ekstremt tålmodig, når man arbejder med denne, den allersmukkeste Agapornis-art. Det er således et udtryk for en målrettet og langsigtet indsats, der nu år efter år giver mig succes med at avle denne papegøjeart, som har en meget speciel ynglebiologi. Det er et vidunderligt syn at se forældrene med deres 3 perfekte og vitale unger. For at opnå et vellykket avlsresultat er det yderst vigtigt, at fuglene har fuldstændig ro i ynglesæsonen. Man skal blandt andet ikke forstyrre fuglene med for meget rengøring i yngleperioden; det er blandt andet derfor, at man stadig kan se figenrester på siddepinden, idet mine ynglepar forbruger store mængder af figner under opfostringen af sine unger.

Jørgen Petersen

 

Konciperet/Opdateret: 29.01.2020/29.01.2020

DET ER IKKE TILLADT AT KOPIERE FOTOS ELLER TEKST FRA DENNE HJEMMESIDE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ACCEPT!