Kronikker

Her bringes forskellige kronikker relateret sig til det at være fugleholder.

Kronikkerne behandler typisk problemstillinger, udfordringer og dilemmaer, som man kan komme til at stå over for som fugleholder og bør - eller - skal tage stilling til.

I almindelighed opfattes en kronik ofte som et et partsindlæg, og påstår ikke at fremlægge den hele og fulde sandhed. Den skal ifølge definitionen samtidig være skrevet, så læsere uden særligt forhåndskendskab kan forstå budskabet. Den skal endvidere være oplysende eller være af meningsdannende karakter.

God læselyst!

Redaktøren

Del siden