Slægten Blåmaskede parakitter (Northiella)

Hovedet på en Blåmasket parakit kan være ganske udtryksfuldt. Her ses en af mine avlshanner af Rødgumpet Blåmasket parakit (Northiella haematogaster haematorrhous) af typen med bredt rødt brystbånd

Hovedet på en Blåmasket parakit kan være ganske udtryksfuldt. Her ses en af mine avlshanner af Rødgumpet Blåmasket parakit (Northiella haematogaster haematorrhous) af typen med bredt rødt brystbånd

Hvor mange former findes der?

Den monotypiske slægt, Blåmasket parakit, består i følge den gældende videnskabelige biologiske klassifikation, dvs. ”The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World” fra 2003 (3. udgave), af følgende 4 forskellige former: 

Nominatform:

Gulgumpet Blåmasket parakit (Northiella haematogaster haematogaster) – (Gould, 1838), populært kaldet sit engelske artsnavn Yellow-vented Bluebonnet parakeet. Den er udbredt fra det østlige South Australia til det nordvestlige Victoria, vestlige New South Wales og sydvestlige Queensland.

Underarter:

  • Lys Gulgumpet Blåmasket parakit (Northiella haematogaster pallescens) – (Salvadori, 1891), hvis engelske artsnavn er Pallid Yellow-vented Bluebonnet parakeet. Den er udbredt fra Lake Eyre og Coopers Creek regionen i det nordøstlige South Australia og næsten sikkert mod det ydre sydvestlige Queensland og muligvis det nordvestlige New South Wales. Nogle steder betragtes denne underart som en lokal geografisk variant af nominatformen, som den kan ligne til forveksling, jf. nedenfor. 
  • Lille Blåmasket parakit (Northiella haematogaster narethae) – (H. L. White, 1921), populært kaldet sit engelske artsnavn Naretha eller Little Bluebonnet parakeet. Denne underart kommer fra et område, der dækker fra det sydøstlige Western Australia til over på den anden side af grænsen af det sydvestlige South Australia omfattende den ekstreme del af delstaten. Som følge af at den bl.a. i farvetegning adskiller sig en hel del fra ovennævnte former, behandles den nogen steder som en selvstændig art, men det er den altså ikke, jf. den gældende videnskabelige klassifikation. 

Rødgumpet Blåmasket parakit (Northiella haematogaster haematorrhous) – (Gould, 1865), populært kaldet sit engelske artsnavn Red-vented Bluebonnet parakeet. Den forekommer i den indre del af det sydlige Queensland og det nordlige New South Wales.

I de efterfølgende artikler tager farvebeskrivelsen af nominatformen udgangspunkt i Joseph M. Forshaw’s ”Australian Parrots”, 2. udgave fra 1981 (ISBN 1 85391 019 8), da jeg finder denne på mere detaljeret vis end J. L. Albrecht-Møllers, ”Papegøjebogen”, beskriver denne art. Joseph M. Forshaw er en verdenskendt australsk ornitolog, så han må siges at være på hjemmebane med hans beskrivelse af disse fugle. Paradoksalt nok forekommer J. L. Albrecht-Møllers beskrivelse af de 3 underarter mere præcise, hvorfor dette er kilde til beskrivelse af de 3 underarter.

Det er bemærkelsesværdigt, at nogle af formerne har overlappende udbredelsesområder i den centraløstlige del af Australien. Det betyder, at der i naturen er opstået mellemformer, som også kendes fra visse andre papegøjeslægter. De 4 forskellige former af Blåmaskede parakitter kan krydses med hinanden, hvilket naturligvis ikke må ske under beskyttede forhold, da det er vigtigt at bevare den enkelte forms unikke særpræg i fangenskab. I praksis er dette kun et problem i forhold til nominatformen og underarten Rødgumpet Blåmasket parakit. Fuglene kan også hybridiceres med visse andre papegøjearter, hvilket er fuldstændig uacceptabelt.

Alle Blåmaskede parakitter er fuldt beskyttede af australsk lov. Lille Blåmasket parakit er desuden beskyttet af særlig lovgivning i delstaten Western Australia.

Under min research til artiklerne om Blåmaskede parakitter stødte jeg på, at de vildtfarvede fugle i den sydøstlige australske delstat, Victoria, er blevet handlet til følgende priser pr. par (angivet i australske $): 

Gulgumpet Blåmasket parakit      110,- $

Rødgumpet Blåmasket parakit     160,- $

Lille Blåmasket parakit                     500,- $.

Som det ses af ovennævnte, så er den Rødgumpet Blåmasket parakit betydeligt dyrere end den Gulgumpet nominatform i Australien, hvilket primært skal ses i lyset af, at det er den mest farvestrålende form. I disse år gør det modsatte sig gældende i fangenskab i Europa, hvor artsrene Gulgumpede Blåmasket parakitter er en del dyrere end prima eksemplarer af Rødgumpede Blåmasket parakitter. Blandt Rødgumpede Blåmasket parakitter varierer prisen utroligt meget. Jo mere røde fuglene er – i betydningen af, hvor intensiv farvet fuglen er, og hvor udbredt den røde farve er på bryst, bug, undergump og vingespejl, jo dyrere er fuglen. Man kan således opleve en stærkt differentieret prissætning ved køb af disse fugle. 

Ikke mindst i Holland har fugleholdere over en lang årrække fremavlet nogle meget intensivt farvede eksemplarer af den Rødgumpet Blåmasket parakit med store røde fjerpartier. Imidlertid siges de hollandske stammer af denne underart at være truede, da de seriøse opdrætteres interesse for disse fugle er svækket, eftersom fugleholdere ikke vil betale ekstra for sådanne fugle, som er blevet til efter års målrettet avlsarbejde. Det betyder med andre ord, at flere af disse utroligt smukke stammer er under opløsning, og på samme vis kan det komme til at gå med de flotteste danske stammer. I Danmark ser man desværre også ofte eksemplarer af denne underart med ikke særligt intensive farver og svag farvetegning udbudt til spotpriser. 

Blåmasket parakit var for år tilbage sjælden i fangenskab, men er nu relativt almindelig. Tre af formerne holdes i fangenskab, nemlig den Gulgumpede nominatform samt underarterne Rødgumpet og Lille Blåmasket parakit, hvoraf sidstnævnte næsten ikke mere findes i fangenskab uden for australske fuglehold. 

I det følgende vil de forskellige former af Blåmasket parakit blive nærmere beskrevet. Som følge af de meget store ligheder mellem de enkelte formers adfærd, m.v., så er beskrivelsen af nominatformen (den Gulgumpet Blåmasket parakit) den mest omfattende. Beskrivelserne af de enkelte underarter fokuserer derfor primært på forskellene i forhold til nominatformen, og hvor forskellene er størst i forhold til Lille Blåmasket parakit. 

Jørgen Petersen

Konciperet/Opdateret: 05.12.2010/24.01.2016

DET ER IKKE TILLADT AT KOPIERE FOTOS ELLER TEKST FRA DENNE HJEMMESIDE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ACCEPT!

Del siden