Lys Gulgumpet Blåmasket parakit (Northiella haematogaster pallescens)

Dette skulle være en ungfugl af underarten Lys Gulgumpet Blåmasket parakit (Northiella haematogaster pallescens)

Dette skulle være en ungfugl af underarten Lys Gulgumpet Blåmasket parakit (Northiella haematogaster pallescens)

Farvebeskrivelse

Hannen ligner nominatformen, Gulgumpet Blåmasket parakit, men generelt er fjerdragten, specielt brystet og oversiden er markant mere bleg. Den olivenfarvede plet over de mellemste vingedækfjer er mere gullig. 

Hunnen ligner hannen. 

Denne afbleget underart, der lever i ørkenagtige områder, bliver nogle steder betragtet som en lokal geografisk variant af nominatformen i lighed med Sangparakittens (Psephotus haematonotus haematonotus) i fangenskab helt ukendte underart, Lys Sangparakit (Psephotus haematonotus caeruleus). 

Længde: 302 mm (hanner). 

I naturen

Allerede tilbage i 1838 beskrev den engelske ornitolog John Gould (1804 – 1881) nominatformen, og han var fuldt ud opmærksom på, at denne fugl også fandtes i en lysere form. Imidlertid var det Salvadori, der i 1891 beskrev denne underart. 

Den forekommer ved Lake Eyre og Coopers Creek regionen i det nordøstlige South Australia og næsten sikkert mod det ydre sydvestlige Queensland og muligvis det nordvestlige New South Wales.

Trusler

Denne form er flere steder i stuefuglelitteraturen angivet som en truet art, men det fremgår som bekendt ikke af BirdLife International’s optegnelser, da denne organisation alene opererer på artsniveau (nominatformen), jf. artiklen om nominatformen. 

Naturbeskyttelsesforanstaltninger

Der er ikke anført særskilte naturbeskyttelsesforanstaltninger for denne art, der er optaget på CITES, liste II. 

I fangenskab

Det har ikke været muligt at tilvejebringe oplysninger om denne arts tilstedeværelse i fangenskab. Muligvis hænger det sammen med, at den ikke har været identificeret, da den kun afviger meget lidt fra nominatformen (den Gulgumpet Blåmasket parakit). Hertil kommer, at der forekommer artsvarians, hvilket gør, at man skal have indtil flere fugle ved siden af hinanden for at være sikker i sin sag. 

Som tidligere anført betragtes den flere steder som en geografisk variant af nominatformen. 

Farvemutationer

Jeg er ikke bekendt med, at der findes farvemutationer af denne underart. 

Fodring

Vil sandsynligvis svare til plejen af Gulgumpet Blåmasket parakit (se denne). 

Jørgen Petersen

Konciperet/Opdateret: 05.12.2010/23.01.2016

DET ER IKKE TILLADT AT KOPIERE FOTOS ELLER TEKST FRA DENNE HJEMMESIDE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ACCEPT!

Del siden