www.birdkeeper.dk

* INFORMATION OM PAPEGØJERS LEVEVIS I NATUREN OG UNDER BESKYTTEDE FORHOLD * ERFARINGSBASERET VIDENSDELING MED HENBLIK PÅ AT ØGE PAPEGØJERS SUNDHED OG TRIVSEL I MENNESKERS VARETÆGT * OPDRÆT AF UDVALGTE PAPEGØJEARTER FRA EN KLINISK SYGDOMSTESTET BESTAND * SELEKTIVT SALG AF PAPEGØJER TIL VOLIERER

2. generations opdræt af Orangehovedet dværgpapegøje

Ynglesæsonen 2018/19 for mine Orangehovedede dværgpapegøjer (Agapornis p. pullarius) er endnu ikke overstået, men det kan allerede nu konstateres, at det er den indtil nu mest succesrige ynglesæson siden det for 4 år siden tilbage i 2015/16 for første gang lykkedes mig at opdrætte denne art. Hvert år siden da har jeg opdrættet levedygtige unger af denne art, men i denne sæson er det oven i købet gået endnu bedre. I regi af DPCI (Danish Parrot Conservation Initiative - se særskilt artikel om DPCI på forsiden af www.birdkeeper.dk) er det nemlig denne gang lykkedes mig at opdrætte den Orangehovedet dværgpapegøje i 2. generation af hele 2 forskellige indbyrdes ubeslægtede par, som jeg selv tidligere har opdrættet. Det er med andre ord mine egne unger, der nu indgår i min bestand af ynglepar ved siden af de allerede etablerede ynglepar. Det er notorisk, at unger af den Orangehovedet dværgpapegøje generelt er meget sårbare, især i dagene lige efter ungerne er klækket samt i de første måneder efter, at unger er fløjet af reden. På baggrund af mine efterhånden flere års arbejde med denne art, er det desværre også min erfaring, at man ikke kan være sikker på, at ungfuglene overlever før end, at de har passeret deres første leveår.

Medstifter og medlem af styringskomitéen for DPCI, Jytte Jensen, udtaler: ”2. generations opdræt af den Orangehovedet dværgpapegøje, endda af 2 forskellige par på samme tid, må betragtes som værende en enestående milepæl i bestræbelserne på at få etableret denne svært håndtérbare Agapornis-art i det danske fuglehold, og det vidner om det langsigtede perspektiv samt det commitment, som DPCI målrettet arbejder efter med hensyn til opdræt af udvalgte sjældne/truede papegøjearter”.

År for år lærer jeg mere og mere omkring denne art, som stiller nogle helt særlige krav for at kunne opnå succesfulde opdræt. Så der er tale om en læringsproces over tid, der gør, at skæbnesvangre valg og fejltagelser kan minimeres, så flest mulige unger kan komme på pind i løbet af en ynglesæson.

Det understreges, at DPCI udelukkende arbejder med naturlig regeneration af sjældne og truede papegøjer under beskyttede forhold, da det er medvirkende til at sikre afkommets naturlige instinkter og dermed har mulighed for langsigtet overlevelse, da ungfuglene fra starten af sit liv således bl.a. er udrustet med forældrefuglenes naturlige immunforsvar.

Nogle af ungerne fra indeværende ynglesæson fremgår af hosstående fotos.

 

Jørgen Petersen

Konciperet/Opdateret: 06.01.2019/06.01.2019
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DET ER IKKE TILLADT AT KOPIERE FOTOS ELLER TEKST FRA DENNE HJEMMESIDE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ACCEPT!

Gulbrystet Blå Ara – forskellige varianter

Den Gulbrystede Blå Ara, eller Blå Gule Ara (Ara ararauna), har et meget stort udbredelsesområde i dens naturlige habitater i Sydamerika. Især Brasilien er hjemsted for en stor population af denne - under beskyttede forhold - absolut mest udbredte store Ara-art. Trods den store population og det mægtige udbredelsesområde finder videnskaben ikke belæg for at anerkende underarter af denne måske mest farvestrålende og populære store Ara-art. Ikke desto mindre forekommer der åbenlyse forskelle mellem eksemplarer af denne art afhængig af, hvor de kommer fra i naturen. Det har igennem mange år blandt fugleholdere været kendt, at der findes et par forskellige varianter af den Gulbrystede Ara. En af disse varianter stammer fra landet Bolivia og fugle, der kommer fra dette land er især kendetegnet ved at være meget store og ved, at fuglenes blå fjer (som er en såkaldt "strukturfarve") helt mangler det grønlige - eller rettere turkise skær - som ses hos langt de fleste Gulbrystede Blå Araer. Da jeg ”faldt” over et sådan par for et stykke tid siden, blev jeg forbløffet over deres store størrelse og fjerdragtens rene blå farve, hvilket især tydeligt ses i daglys, og jeg slog da også straks til og købte dem.

 

Jørgen Petersen 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konciperet/Opdateret: 18.12.2018/18.12.2018

Seneste nyt

05-Oktober-2018

IX International Parrot Convention

Hvert 4. år samles hundredevis af papegøjefolk til det Internationale Papegøje Convent arrangeret af Loro Parque & Loro Parque Fundación på øen Tenerife. På www.birdkeeper.dk's Facebook-side kan du allerede nu - og over de kommende dage - læse om mine indtryk fra konventet, om nyheder fra Loro Parque og om Loro Parque Fundación's nyeste attraktion, Poema del Mar, på naboøen Gran Canaria. De kommende dage vil du også kunne læse nærmere om et par af de spændende workshops, som blev afholdt i forlængelse af konventet. Du finder www.birdkeeper.dk's Facebook-side ved at trykke på teksten "IX INTERNATIONAL PARROT CONVENTION" ovenfor eller skrive facebook.com/birdkeeper.dk i din browsers søgelinje.

Velkommen - Welcome - Willkommen - Välkommen

Hjemmesiden er en ikke-kommerciel hobbyside, som formidler viden og deler erfaringer om det at holde og opdrætte papegøjer (tilhørende orden Psittaciformes) under beskyttede forhold. Formålet er med afsæt i fuglenes naturlige livsvilkår, at vi i fællesskab kan blive bedre rustet til at skabe de mest optimale rammer for vores papegøjer at tilskynde fugleholdere til at arbejde målrettet for bevarelsen af artsrene eksemplarer gennem systematisk opdræt og dermed sikre fuglenes fremtid, da det ikke længere altid er muligt at importere papegøjer fra deres oprindelseslande.

 • Oceaniens ædelstene

  Eclectus-slægten, eller på dansk Ædelpapegøjer, er blandt de absolut mest farvestrålende større papegøjearter, som findes. Her finder du en detaljeret gennemgang af såvel nominatformen som de 8 forskellige underarter, der i dag anerkendes af den nyeste videnskabelige taxonomi.

 • Læs om en australsk trækfugl

  Læs om Svaleparakitten, der er en af Australiens mest udryddelsestruede papegøjearter i naturen, men som forlængst er blevet en etableret ynglefugl blandt fugleholdere i Europa.

 • Volieren - den rette bolig for papegøjer

  Ønsker du "fif" til en ny voliere, herunder nogle af de tanker, som man bør gøre sig, inden man giver sig i kast med volierebyggeri, kan du måske hente inspiration ved at læse denne lille artikel.

 • Lysrød Ara - et miniportræt

  Her portrætteres en af de allersmukkeste store papegøjearter - en fugl, som mange drømmer om at have i sit fuglehold. Fuglen stiller meget store pladskrav, hvis den vedvarende skal kunne trives.

 • Stop systematisk, kommerciel håndopmadning af papegøjeunger

  Læs om hvorfor man bør stoppe visse fugleholderes systematiske, kommercielle håndopmadning af papegøjer, og i stedet overlade denne slags tiltag til dyreparker, der arbejder i en højere sags tjeneste.

 • KRONIK - Om udstilling af fugle

  Udstilling af fugle byder på en række dilemmaer, der behandles i denne korte kronik, som beskriver såvel de positive som de negative aspekter ved at udstille. Det er dog den enkelte fugleholder, som bestemmer, om han/hun vil udstille.

 • Facebook

  Hold dig opdateret om www.birdkeeper.dk via Facebook, når der kommer nye artikler, tekster og fotos på www.birdkeeper.dk. Tilmeld dig nyheder på på www.birdkeeper.dk's Facebook-side her.

 • Klinisk testet fuglehold

  Nu om dage kan man ikke længere forlade sig på de gode gamle råd f.eks. om, at en fugl er rask, når den sover på et ben. Alvorlige smitsomme sygdomme truer vores fuglehold. Læs her mit svar på, hvordan jeg effektivt imødegår denne trussel. Test først dine fugle for alvorlige smitsomme sygdomme, derefter for køn.

 • Miniportræt

  MINIPORTRÆT (05-2017): 1,0 Blå Rosella parakit – eller Bleghovedet (Blå) Rosella - (Platycercus adscitus palliceps) er en blandt fugleholdere udbredt og elsket repræsentant for den farvestrålende og populære australske fladhaleparakitslægt, kaldet Rosella-slægten. Den er således en af de mere almindelige arter inden for denne slægt, som man støder på blandt fugleholdere.

 • Verdens høfligste papegøje

  Tag ikke fejl. Selv om om den Blåmaskede parakit (populært kaldet Bluebonnet) vedblivende nikker med sit hoved, når dens ejer passerer volieren, så er den ekstrem stridslysten over for andre fuglearter. Læs generelt om denne fugleart og klik dig bagefter videre til beskrivelserne af de enkelte underarter.

 • Værsgo' - en tjekliste til køb af papegøjer

  Undgå unødvendige risici og ubehageligheder ved indkøb af papegøjer. Her får du gode råd til et optimalt køb samt en tjekliste. Husk nu på, at nogle fugle er raske smittebærere, så selv om de undersøges fysisk, kan de alligevel være syge. Se derfor også under klinisk testet fuglehold.

 • Pionus fotogalleri

  Se et fotogalleri af forskellige former for Pionus-papegøjer, på dansk kaldet Langvingepapegøjer (ikke at forveksle med de afrikanske Langvingepapegøjer fra Poicephalus slægten). Her kan du også se en række former, som man normalt ikke ser under beskyttede forhold.

 • Til salg - For sale - Gebe ab

  Her kan du finde de fugle, der aktuelt måtte være til salg på www.birdkeeper.dk. Bemærk at der ydes 30 dages garanti på fastringede fugle af eget opdræt, hvilket du kan læse nærmere om under "Salgsbetingelser". Her kan du bl.a. også læse om muligheden for at blive optaget på venteliste til køb af kvalitetsfugle af eget opdræt.

 • Kontaktinformation

  Du er velkommen til at kontakte mig, såfremt du har spørgsmål om papegøjer eller ønsker at købe papegøjer af høj kvalitet. Jeg kan kontaktes via denne hjemmesides beskedsystem. Alternativt kan du også kontakte mig via e-mail birdkeeper.dk@gmail.com eller på tlf. 5193 5280.

 • Hvem er jeg ?

  Her kan du læse lidt om mig og min passion for papegøjer, som jeg har haft i en årrække. Her beskrives nogle af de mange glæder, som denne hobby kan tilføre os midt i en ofte stresset og hektisk hverdag for det moderne menneske.

 • De glemte Kilehaleparakitter

  Her kan du læse om en papegøjeslægt, som for år tilbage var meget udbredte blandt fugleholdere i Nordeuropa, men som nu om dage kun ses sporadisk, hvilket skyldes, at de er meget støjende.

 • Er du fan af dværgpapegøjer?

  Så kan du her læse en komplet beskrivelse af alle de kendte 9 arter samt tilhørende 5 underarter. Dværgpapegøjer er en af de mest udbredte papegøjeslægter under beskyttede forhold - og med rette - da deres flotte farver og sociale adfærd altid gør dem interessante.

 • Hvad er DPCI ?

  Læs om det nye initiativ, Danish Parrot Conservation Initiative (DPCI), der ikke alene har til formål at bevare udvalgte papegøjearter, der er sjældne i naturen, men tillige gør en indsats over for udvalgte arter, som kun i ganske lille antal findes hos fugleholdere og dermed er sårbare.

 • En anderledes og spændende oplevelse hinsidan

  Tropikariet i Helsingborg er en anderledes mindre dyrepark, som byder på både spændende oplevelser og sjældne dyrearter. Læs her om, hvorfor den er et besøg værd og om nogle af de dyrearter, som man kan opleve.

 • Benyt dig af vores gæstebog

  Du er velkommen til at benytte dig af www.birdkeeper.dk's gæstebog i lighed med mange andre besøgende, der ønsker at bidrage med en lille kommentar eller sit syn på, hvad hjemmesiden fremadrettet skal byde på. Vil du spørge mig om noget specifikt, kan du benytte fanen "Kontaktinformation".

 • Formålet med www.birdkeeper.dk

  Siden www.birdkeeper.dk's start den 23. december 2009 har min Mørkrøde Ara, "Basse", været hjemmesidens logo, som de mange læsere altid har kunnet se et eller andet sted på hjemmesiden. Ved at klikke her, kan du læse nærmere om hjemmesidens formål.

Jørgen Petersen

 

Konciperet/Opdateret: 23.12.2009/18.10.2018

________________________________________

DET ER IKKE TILLADT AT KOPIERE FOTOS ELLER TEKST FRA DENNE HJEMMESIDE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ACCEPT!