BREEDING REPORT - SUCCESSFUL PARENTAL BREEDING OF THE GOLDEN PARAKEET/GOLDEN CONURE

NINE YEARS OF WAITING, BUT FINALLY SUCCESSFUL PARENTAL BREEDING OF THE GOLDEN PARAKEET/GOLDEN CONURE (GUARUBA GUAROUBA)

Read about a successful natural breeding of the Golden Parakeet (Guaruba guarouba) after keeping this absolutely breathtaking beautiful species for more than 9 years following several years of futile attempts. It happened with unrelated perfect parent birds that I myself had composed as a pair. It turned out to be a result that had been worth waiting for, as it resulted in a total of 4 beautiful, big chicks in one clutch.

All along the motto for my efforts regarding the breeding of the Golden Parakeet has been "Natural breeding, natural behavior", as hand-rearing of parrot chicks for animal ethical and animal welfare reasons not is an option for me.

The article is dedicated to serious aviculturists who are deeply interested in the keeping and breeding of the Golden Parakeet in aviaries, and is thus not aimed at people keeping this species as a single tame pet bird in a cage.

As another exception for articles published on www.birdkeeper.dk this article is written in English so that aviculturists outside Denmark who are interested in this species, also have the opportunity to benefit from the article.

Click on the button on the photo above of the Golden Parakeet to read the article.

Happy reading!

NB.!

As this is an extraordinarily long article, it is recommended to read it from a PC and not from a mobile phone.

 

Jørgen Petersen

Written / Updated: 18.11.2022/18.11.2022

IT IS NOT ALLOWED TO COPY PHOTOS OR TEXT FROM THIS WEBSITE WITHOUT PRIOR WRITTEN ACCEPTANCE!

På denne velkomstside får du kort og godt at vide, hvad www.birdkeeper.dk står for. Desuden gives et overblik over, hvad fanebladet "Om www.birdkeeper.dk" indeholder

Læs om et projekt, der har til formål at beskytte den stærkt truede underart af den Lysrøde Ara fra menneskets overgreb på dens naturlige habitat i Mellemamerika

BREEDING REPORT - SUCCESSFUL DOUBLE BREEDING OF RED-BELLIED MACAW

BREEDING THE PECULIAR RED-BELLIED MACAW

Read about a successful breeding of the Red-bellied Macaw (Orthopsittaca manilatus) - and even twice at the same time by two unrelated pairs - after 5 years of futile attempts. It happened with perfect birds that I myself had composed as pairs.

The article is dedicated to serious aviculturists who are deeply interested in the keeping and breeding of the Red-bellied Macaw in aviaries as a hobby.

As an exception for articles published on www.birdkeeper.dk this article is written in English, so that aviculturists outside Denmark, who are interested in this species, also have the opportunity to benefit from the article.

Click on the button on the photo above of the Red-bellied Macaws to read the article.

Happy reading!

 

Jørgen Petersen

Written / Updated: 29.10.2021/29.10.2021

IT IS NOT ALLOWED TO COPY PHOTOS OR TEXT FROM THIS WEBSITE WITHOUT PRIOR WRITTEN ACCEPTANCE!

Siden www.birdkeeper.dk's start den 23. december 2009 har min Mørkrøde Ara, "Basse", været hjemmesidens logo, som de mange læsere altid har kunnet se et eller andet sted på hjemmesiden. Ind i mellem vil man dog også kunne støde på andre fugle i logoerne. Ved at klikke her, kan du læse nærmere om hjemmesidens formål.

Hold dig opdateret om www.birdkeeper.dk via Facebook, når der kommer nye artikler, tekster og fotos på www.birdkeeper.dk. Tilmeld dig nyheder på på www.birdkeeper.dk's Facebook-side her.

Via denne kontaktside kan du rette henvendelse til hjemmesidens redaktør, såfremt du har spørgsmål om papegøjer (dog ikke om tamfugle). Alternativt kan der rettes henvendelse på e-mail birdkeeper.dk@gmail.com eller tlf. (+45) 5193 5280.

EXCITING GENETIC NEWS ABOUT THE SCARLET MACAW

EXCITING GENETIC NEWS ABOUT THE SCARLET MACAW (ARA MACAO)

Read about a new scientific study (from 2019), which now also based on genetic analyzes confirms that there are two - and only two - subspecies of the Scarlet Macaw (Ara macao) and there is actually a large genetic difference between them.

The new scientific study occurs technically complicated, so I have adapted it into an abbreviated - and commented - form with a focus on a number of findings, which I consider to be among the most important highlights.

The article is dedicated to serious aviculturists (read: nerds) who are more than commonly interested in the Scarlet Macaw (Ara macao), and who keep - and breed - these magnificent birds in large aviaries as a hobby.

Please be aware that key parts of the article may be difficult to access, unless you have a prior basic knowledge of genetics and related concepts.

It has been suggested that this article - as an exception for articles published on www.birdkeeper.dk - should be in English, so that aviculturists outside Denmark, who specialize in these birds, also have the opportunity to benefit from the article.

Click on the button on the photo above of the Scarlet Macaw to read the article.

Happy reading!

Jørgen Petersen

Written / Updated: 31.01.2021/31.01.2021

IT IS NOT ALLOWED TO COPY PHOTOS OR TEXT FROM THIS WEBSITE WITHOUT PRIOR WRITTEN ACCEPTANCE!

Kunne du tænke dig at høre mere om ….

Se forslag til afholdelse af det næste foredrag i jeres fugleforening

Dansk introduktion af hjemmesidens redaktør.

English introduction of the website's editor.

Deutsche Vorstellung von dem Herausgeber der Website.

ARTIKEL: Introduktion til Amazonpapegøjer

Læs en introduktion til slægten Amazonpapegøjer (Amazona) i denne 3-delte artikel:

I denne del 1 om Amazoner gives en introduktion, en generisk farvebeskrivelse for slægten, og der fortælles om fuglenes liv i naturen, lidt om trusler, naturbeskyttelsesfor-anstaltninger, og derudover gives nogle generelle informationer

Undgå unødvendige risici og ubehageligheder ved indkøb af papegøjer. Her får du gode råd til et optimalt køb samt en tjekliste. Husk nu på, at nogle fugle er raske smittebærere, så selv om de undersøges fysisk, kan de alligevel være syge. Se derfor også under klinisk testet fuglehold.

Udstilling af fugle byder på en række dilemmaer, der behandles i denne korte kronik, som beskriver såvel de positive som de negative aspekter ved at udstille. Det er dog den enkelte fugleholder, som bestemmer, om han/hun vil udstille.

Så kan du her læse en komplet beskrivelse af alle de kendte 9 arter samt tilhørende 5 underarter. Dværgpapegøjer er en af de mest udbredte papegøjeslægter under beskyttede forhold - og med rette - da deres flotte farver og sociale adfærd altid gør dem interessante.

Læs om Svaleparakitten, der er en af Australiens mest udryddelsestruede papegøjearter i naturen, men som forlængst er blevet en etableret ynglefugl blandt fugleholdere i Europa.

I denne del 2 om Amazoner fortælles om fuglenes liv i menneskelig varetægt, herunder om Amazonernes enestående status som selskabspapegøjer. Desuden fortælles om opdræt, farvemutationer og kort om fodring

Omhandler bl.a. hvordan man konstaterer, at en fugl er sund og rask,
hvordan man skal forholde sig, når man mener, at fuglen kan være syg og skal til dyrlæge, samt om de usynlige trusler.

Læs om hvorfor man bør stoppe visse fugleholderes systematiske, kommercielle håndopmadning af papegøjer, og i stedet overlade denne slags tiltag til seriøse fugle- dyreparker, der arbejder i en højere sags tjeneste.

Pionus-slægten - på dansk Langvingepapegøjer - er en gruppe af mellemstore papegøjer, hvis udbredelsesområde går fra Mexico i nord og sydpå til Central- og Sydamerika. De har over de seneste 2 årtier vundet stor udbredelse blandt fugleholdere.

Her præsenteres en parakitslægt med en meget usædvanlig farvetegning. Fuglene er tillige nototorisk stridslystne over for andre fuglearter. Læs generelt om denne fugleart og klik dig videre til beskrivelserne af de enkelte underarter.

I del 3 om Amazoner er foreløbig blevet placeret nogle få ekstra fotos af yderligere Amazone-arter, som der af tekniske årsager ikke var plads til under del 1 og del 2. Denne del vil blive forsøgt opdateret, når der måtte foreligge yderligere fotos

I dag kan man ikke længere forlade sig på de gode gamle råd f.eks. om, at en fugl er rask, når den sover på et ben. Alvorlige smitsomme sygdomme truer vores fuglehold. Læs her mit svar på, hvordan jeg effektivt imødegår denne trussel. Test først dine fugle for alvorlige smitsomme sygdomme, derefter for køn.

Ukyndig eller uærlig omgang med farvemutationer kan ødelægge seriøse fugleholderes arbejde med beskyttelse af vildformerne under beskyttede forhold. Arbejder du seriøst med artsbeskyttelse, så drop mutationerne.

Eclectus-slægten, eller på dansk Ædelpapegøjer, er blandt de absolut mest farvestrålende større papegøjearter, som findes. Her finder du en detaljeret gennemgang af såvel nominatformen som de 8 forskellige underarter, der i dag anerkendes af den nyeste videnskabelige taksonomi.

Læs om en af de mindre afrikanske papegøjer fra den populære Poicephalus-slægt (slægten Senegal Papegøjer eller Afrikanske Langvingepapegøjer). Oprindeligt troede man, at der kun fandtes en slags, men det ændrede sig pludseligt efter mange år.

Med venlig hilsen

Jørgen Petersen, Ansv. redaktør

Konciperet/Opdateret: 23.12.2009/18.11.2022

DET ER IKKE TILLADT AT KOPIERE FOTOS ELLER TEKST FRA DENNE HJEMMESIDE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ACCEPT!

Del siden