Tema: Klinisk testet fuglehold

De dage, hvor de

De dage, hvor de "gode gamle råd" fra diverse bøger om stuefugle om, at man skal undersøge en fugl fysisk forud for anskaffelse samt observere dens adfærd og ekskrementer er desværre ikke tilstrækkelige nu om dage. Alvorlige smitsomme sygdomme, der er uhelbredelige, er en alvorlig trussel mod fugleholdet ikke mindst fordi nogle kan være såkaldte raske smittebærere. Derfor er alle fugle i mit fuglehold klinisk testede, ligesom der ikke kommer nye fugle ind i fugleholdet uden, at de er blevet testet.

Mange fugleholdere oplyser, at deres fugle er testet, hvormed der typisk menes, at deres fugle er kønsbestemt ved hjælp af en DNA-test.

Jeg er gået skridtet endnu videre på et område, som jeg finder væsentligt vigtigere, end hvad kønnet er på en fugl, nemlig omkring fuglenes sundhed og langsigtede mulighed for at overleve: Mit fuglehold er nu klinisk testet for alvorlige smitsomme sygdomme, som kan være dødbringende.

Alle mine papegøjer - fra den mindste dværgpapegøje til den største art - er testet, da man som fugleholder ikke kan være sikker på, at en fugl er sund blot på baggrund af en visuel fysisk undersøgelse kombineret med observationer af fuglens adfærd og ekskrementer. Det hænger sammen med, at visse alvorlige smitsomme sygdomme kan spredes via såkaldte ”raske smittebærere”, altså fugle, der umiddelbart forekommer sunde og raske, men som er passive bærere af sygdommen. Sygdommen hos sådanne fugle kan bryde ud, når f.eks. fuglens immunsystem bliver svækket.

Alle mine papegøjer holdes derfor i et fuldstændigt lukket miljø, og de kommer ikke i kontakt med nyanskaffede fugle uden, at sidstnævnte først har gennemgået et 8 ugers langt karantæneophold i en fysisk adskilt lokalitet, hvorunder fuglene klinisk testes for nedenstående sygdomme. Bl.a. af hensyn til risikoen for en mulig smittefare kommer mine papegøjer derfor heller ikke på fuglemarkeder, på udstillinger, o. lign.

Mine fugle testes for:

  • Aviær Borna Virus (ABV),
  • Aviær Polyoma Virus (APV),
  • Psittacine Beak and Feather Disease (PBFD) og den bakteriebaserede sygdom
  • Ornithosis/Psittacosis (Fuglesyge/Papegøjesyge).

Der er i dag kun kommercielt tilgængelige medikamenter til behandling af Ornithosis (antibiotika), de nævnte virusbaserede sygdomme er uhelbredelige og ofte dødelige, hvorfor fugle med positive prøver for virusbaserede sygdomme straks aflives.

Jeg har i første omgang bevidst valgt at se bort fra Pacheco’s Disease (Fugleherpes), da det er en akut sygdom med høj dødelighed over ganske få dage.

Ved indkøb af voksne fugle, der er sjældne, foretages endvidere røntgenfotografering af disses luftvejssystem (typisk i forhold til Aspergillose).

En dyrlæge med speciale inden for fugledomme udtager blodprøverne, og selve testene foretages på et internationalt anerkendt laboratorium. I forbindelse med test for ABV - der kan betragtes som et forstadie for Proventicular Dillatation Disease (PDD), populært kaldet ”Ara syge” - udtager dyrlægen desuden kloaksvab fra den enkelte fugl. Fælles for de virus-baserede sygdomme er, at det kan være dødbringende sygdomme for hvilke, der ikke i dag findes kommercielt tilgængelige helbredende medikamenter. Under karantæneopholdet behandles de nytilkomne fugle som en sikkerhedsforanstaltning desuden for orm.

Mit fuglehold er tillige underlagt regelmæssig kontrol af en dyrlæge med speciale inden for fuglesygdomme. Det sker ved en konkret besigtigelse/undersøgelse af fugleholdet 2 gange årligt, hvorunder der ligeledes udtages blodprøver og kloaksvab på stikprøvebasis, hvortil kommer, at processer omkring fuglenes pasning og pleje drøftes m.h.p. eventuel iværksættelse af yderligere sygdomsforebyggende tiltag.

Såfremt en køber ønsker sundhedsattest i form af testcertifikater på ovennævnte sygdomme på en afskaffet fugl, kan vedkommende selv forestå dette i forbindelse med overtagelsen af fuglen. Ved dyrere arter kan fuglen sælges mod en merpris, svarende til omkostningerne for testcertifikater fra laboratoriet, der har foretaget testen, hvoraf fuglens faste ringnr. fremgår. Der påregnes ca. 1 - 2 ugers ekspeditionstid på disse testcertifikater. Der kan efter købers ønske endvidere foretages test for andre sygdomme ligeledes mod en merpris svarende til omkostningen for den – eller de – ekstra foretagne tests.

Jørgen Petersen

Konciperet/Opdateret: 12.02.2016/12.02.2016

DET ER IKKE TILLADT AT KOPIERE FOTOS ELLER TEKST FRA DENNE HJEMMESIDE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ACCEPT!

Del siden