Miniportræt: Hornparakit

Hornparakit

Hornparakit

Hornparakit

Hornparakit

Den ca. 32 cm lange Hornparakit (Eunymphicus cornutus cornutus) kommer fra Ny Kaledonien, der er en stor ø beliggende øst for det australske kontinent. Denne fugl kan på mange måder såvel i adfærd som i udseende (på nær fjertoppen bestående af 2 forlængede fjer) minde om repræsentanterne fra slægten Springparakitter (Cyanorhamphus), men Hornparakitten er en del større. Ligesom disse fugle har Hornparakitten også en ”brægende” stemme, og som følge af de mange lighedspunkter blev den derfor også for år tilbage rubriceret som en del af slægten Springparakitter. I dag har Hornparakitten sin egen slægt, som siden 1998 tillige omfatter en af videnskaben anerkendt underart. Hornparakitten er en rolig, fredsommelig og fortrolig fugl, der er mest livlig ved skumringstid. Den ynder at opholde sig på jorden og antræffes oftest parvis eller i små grupper. Den er sporadisk udbredt i fugtig skov i op til 1.500 m’s højde, men den findes også i dale og på savanne, lavskov og krat. Reder er fundet på jorden, også under sten og i væltede træstammer, og for nylig opdagede man, at Hornparakitten også yngler i træhuller. Nyere undersøgelser tyder på, at Hornparakitten har et større udbredelsesområde og er mere udbredt end hidtil antaget. Iflg. Birdlife International findes der op til 4 gange så mange Hornparakitter i naturen, som der findes Svaleparakitter (Lathamus discolor). I henhold til denne organisation har Hornparakitten status som ”sårbar”, medens Svaleparakitten med sine højst 2.500 tilbageværende eksemplarer i naturen har status som ”truet”. Alligevel koster Svaleparakitten under beskyttede forhold ingen penge, medens Hornparakitten fortsat forsøges udbudt til 10 – 12.000,- kr. for et par kønsmodne fugle, som dog er en væsentlig lavere salgspris end for flere år siden. Selv om Hornparakitten er optaget på CITES appendiks I forekommer der ikke længere nogen rationel begrundelse for denne markante prisforskel, da Hornparakitten over de senere år har udvist stor ynglevillighed, og med den udbredelse blandt fugleholdere, som den efterhånden har opnået, berettiger det ikke længere til høje priser. Man ser da også efterhånden oftere, at foreløbigt yngre fugle udbydes til 7 – 8.000,- kr. for et par, og det er givet, at disse priser i løbet af kort tid vil falde til nogle få tusinde kr. Derimod må underarten, Uvea parakitten (Eunymphicus curnutus uvaeensis), der bl.a. er kendetegnet ved, at fjertoppen på issen består af flere fjer, med sine kun ca. 750 tilbageværende eksemplarer i naturen i et udbredelsesområde på én enkelt lille ø, betragtes som en meget stor sjældenhed. Uvea parakittens udbredelsesområde udgør ca. 20 % af Hornparakittens, og Uvea parakitten har da også - ligesom Svaleparakitten - status som ”truet”. Ganske opsigtsvækkende er antallet af eksemplarer af denne underart i naturen p.t. stigende. Et translokationsprogram til revitalisering af bestanden på den sydlige del af Uvea blev indledt i 1998, og bestanden på denne del af øen er nu oppe på 82 individer. Et fangenskabsavlsprogram er blevet drøftet, men endnu ikke påbegyndt.

Jørgen Petersen

 

Konciperet/Opdateret: 31.05.2012/09.02.2016

DET ER IKKE TILLADT AT KOPIERE FOTOS ELLER TEKST FRA DENNE HJEMMESIDE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ACCEPT!

Del siden