* Vidensdeling * Opdræt * Salg

Hjemmesiden er en ikke-kommerciel hobbyside, som formidler viden og deler erfaringer om det at holde og opdrætte papegøjer (tilhørende orden Psittaciformes) under beskyttede forhold.

Formålet er med afsæt i fuglenes naturlige livsvilkår,

  • at vi i fællesskab kan blive bedre rustet til at skabe de mest optimale rammer for vores papegøjer
  • at tilskynde fugleholdere til at arbejde målrettet for bevarelsen af artsrene eksemplarer gennem systematisk opdræt og dermed sikre fuglenes fremtid, da det ikke længere altid er muligt at importere papegøjer fra deres oprindelseslande.

Jo mere vi ved om arternes biotoper og adfærd i naturen, desto bedre vil vi blive i stand til at opfylde fuglenes behov under beskyttede forhold. Det er baggrunden for, at der lægges særlig vægt på at beskrive fuglenes naturlige levesteder og adfærd samt status i naturen.

Hjemmesiden giver ikke anvisninger på pasning og pleje af enlige tamfugle, da papegøjer er sociale væsener, der i naturen enten lever parvis eller i grupper. Dertil kommer, at kommerciel håndopmadning af papegøjer frarådes af regeringens Dyreetiske Råd og foreløbigt er blevet forbudt ved lov i et par fremsynede europæiske lande.

Siden sin start har www.birdkeeper.dk været en overvældende succes med gennemsnitligt over 1.500 opslag hver uge fra interesserede læsere.

I artikelform præsenteres både udvalgte papegøjearter, som søges behandlet i dybden, og emner af mere generel betydning for fugleholdere.

Du finder artikler om række af de papegøjearter, som jeg enten har – eller har haft – eller måske blot har en særlig interesse for. Du kan bl.a. læse artikler om alle arterne i den afrikanske dværgpapegøjeslægt (Agapornis) samt et par australske parakitslægter, nemlig Blåmasket parakit (Northiella) og Svaleparakit (Lathamus). Desuden er der publiceret en omfattende artikelserie om slægten Ædelpapegøjer (Eclectus). Gennem 2012 blev der hver måned præsenteret et dyberegående portræt af en udvalgt papegøjeart i form af "Månedens fugl". Dette tiltag er i dag erstattet af ”Månedens foto”, hvor et foto af en udvalgt papegøjeart understøttes af et miniportræt. Af generelle emner kan nævnes artikler om f.eks. sundhed, voliereanlæg og gode råd ved køb af papegøjer. Emnet farvemutationer behandles kun i begrænset omfang.

Under fanen ”Til salg” kan du undertiden finde nogle af de fugle, som jeg udbyder til salg, bl.a. unger af eget opdræt.

Hjemmesiden opbygges successivt i takt med, hvad tiden tillader, og når lysten melder sig.

God læselyst!

Jørgen Petersen

Konciperet/Opdateret: 23.12.2009/12.02.2016

DET ER IKKE TILLADT AT KOPIERE FOTOS ELLER TEKST FRA DENNE HJEMMESIDE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ACCEPT!

Del siden