Miniportræt: Stor Gultoppet Kakadu

Stor Gultoppet Kakadu

Stor Gultoppet Kakadu

Stor Gultoppet Kakadu (Cacatua galerita galerita) er en stor og kraftig fugl på ca. 50 cm’s længde, som er ret almindeligt forekommende i Australiens lavtliggende åbne skov- og savanneland samt ved landbrugsjord. Det er en støjende og iøjnefaldende fugl, som normalt ses parvis eller i små familier i yngletiden, medens den uden for yngletiden kan antræffes i flokke på flere hundrede eksemplarer. Under beskyttede forhold er den ret sjælden. De Gultoppede Kakaduer, man som oftest ser i fangenskab, er andre – mindre - former (herunder underarter), der kommer fra de øvrige dele af Oceanien.

Stor Gultoppet Kakadu

Stor Gultoppet Kakadu

Jørgen Petersen

Konciperet/Opdateret: 31.12.2012/09.02.2016

DET ER IKKE TILLADT AT KOPIERE FOTOS ELLER TEKST FRA DENNE HJEMMESIDE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ACCEPT!

Del siden