Miniportræt: Stor Gultoppet Kakadu

Stor Gultoppet Kakadu

Stor Gultoppet Kakadu (Cacatua galerita galerita) er en stor og kraftig fugl på ca. 50 cm’s længde, som er ret almindeligt forekommende i Australiens lavtliggende åbne skov- og savanneland samt ved landbrugsjord. Det er en støjende og iøjnefaldende fugl, som normalt ses parvis eller i små familier i yngletiden, medens den uden for yngletiden kan antræffes i flokke på flere hundrede eksemplarer. Under beskyttede forhold er den ret sjælden. De Gultoppede Kakaduer, man som oftest ser i fangenskab, er andre – mindre - former (herunder underarter), der kommer fra de øvrige dele af Oceanien.

Stor Gultoppet Kakadu

Jørgen Petersen

 

 

Konciperet/Opdateret: 31.12.2012/09.02.2016

DET ER IKKE TILLADT AT KOPIERE FOTOS ELLER TEKST FRA DENNE HJEMMESIDE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIG ACCEPT!